Kategorie: Angličtina online pomocí písní

Angličtinu se můžete naučit rychle, zdarma a ještě si to užít!

Stačí k tomu využít potenciál celého vašeho mozku! Jazyk je komunikační nástroj z pohledu lidské historie poměrně mladý. Lidský mozek využívá při konverzaci význam mluveného slova jen asi ze 7%. Zbývajících 93% informací získává pomocí mnohem staršího nástroje a to je řeč těla (neverbální komunikace) . Pomocí tohoto nástroje náš mozek vyhodnocuje postoj druhého člověka, jeho mimiku, oči, tón...