BLOG

Angličtinu se můžete naučit rychle, zdarma a ještě si to užít!

Stačí k tomu využít potenciál celého vašeho mozku! Jazyk je komunikační nástroj z pohledu lidské historie poměrně mladý. Lidský mozek využívá při konverzaci význam mluveného slova jen asi ze 7%. Zbývajících 93% informací získává pomocí mnohem staršího nástroje a to je řeč těla (neverbální komunikace) . Pomocí tohoto nástroje náš mozek vyhodnocuje postoj druhého člověka, jeho mimiku, oči, tón...

5 pravidel plynulé angličtiny, která musíte znát!

1. Neučte se gramatiku Toto pravidlo může mnohým studentům angličtiny znít divně, ale je to jedno z nejdůležitějších pravidel. Jestliže chcete skládat zkoušky z gramatiky, pak vám nic jiného nezbude. Avšak chcete-li mluvit plynule anglicky, měli byste se učit anglicky bez učení se gramatiky. Studium gramatiky vás bude pouze zdržovat a mást. Během tvoření vět budete přemýšlet nad...

Oční jóga

Pokud trávíte denně dlouhé hodiny u monitoru, sledováním TV nebo čtením a zhoršuje se tím Váš zrak, pak je oční jóga právě pro vás. Slábnoucí zrak, coby civilizační nemoc je sice možné řešit brýlemi ale je to stejné řešení jako léčit zlenivělé tělo invalidním vozíkem. Oční svaly, které jsou zodpovědné za správné vidění, lze procvičovat stejně efektivně jako zbytek těla. Zaostřování...