Štítek: angličtina pro začátečníky

Angličtinu se můžete naučit rychle, zdarma a ještě si to užít!

Stačí k tomu využít potenciál celého vašeho mozku! Jazyk je komunikační nástroj z pohledu lidské historie poměrně mladý. Lidský mozek využívá při konverzaci význam mluveného slova jen asi ze 7%. Zbývajících 93% informací získává pomocí mnohem staršího nástroje a to je řeč těla (neverbální komunikace) . Pomocí tohoto nástroje náš mozek vyhodnocuje postoj druhého člověka, jeho mimiku, oči, tón...

5 pravidel plynulé angličtiny, která musíte znát!

1. Neučte se gramatiku Toto pravidlo může mnohým studentům angličtiny znít divně, ale je to jedno z nejdůležitějších pravidel. Jestliže chcete skládat zkoušky z gramatiky, pak vám nic jiného nezbude. Avšak chcete-li mluvit plynule anglicky, měli byste se učit anglicky bez učení se gramatiky. Studium gramatiky vás bude pouze zdržovat a mást. Během tvoření vět budete přemýšlet nad...