Angličtinu se můžete naučit rychle, zdarma a ještě si to užít!

Stačí k tomu využít potenciál celého vašeho mozku!

Jazyk je komunikační nástroj z pohledu lidské historie poměrně mladý. Lidský mozek využívá při konverzaci význam mluveného slova jen asi ze 7%.

Zbývajících 93% informací získává pomocí mnohem staršího
nástroje a to je řeč těla (neverbální komunikace) . Pomocí tohoto
nástroje náš mozek vyhodnocuje postoj druhého člověka, jeho
mimiku, oči, tón hlasu, prokrvení pleti, pachy… . Také okolní
prostředí, situaci a všeho to porovnává s dosavadní zkušeností
( dále jen neverbální informace/data).

angličtina online

Systém neverbální komunikace máme částečně vrozený a částečně ho okoukáme opět od rodičů, ale i dalších lidí, se kterými jsme ve styku. Příjem informací, vyhodnocení i vyjadřování probíhají převážně nevědomě.

Tento náš „software“ zvládne neuvěřitelně moc a také má absolutní přednost ve využití všech smyslů pro příjem neverbálních informací.

Pojďme si to převést do reality. Představte si, že se právě učíte angličtinu:

 1. Sedíte doma a čtete text – I drive a car. Plně se soustředíte, víte co čtete. Ale váš geniální „software“ tomu
  věnuje jen cca 7% své pozornosti. Zbylých 93% obsadí venkovní zvuky, klima v místnosti, kvalita a teplota věcí
  kterých se dotýkáte nebo máte na sobě, kvalita papíru učebnice, zvuk listování, tikot hodin, chuť na něco, pohyb
  za oknem, vůně nového koberce …
  Fráze I drive a car (řídím auto) svým významem nijak nesouvisí s balíkem aktuálních (pro mozek rozhodujících)
  neverbálních informací. Anglický text je odsouzen k zapomnění jako nepodstatný.
  .
 2. Řídíte auto, frázi I drive a car  Vám napoví spolucestující nebo si ji pamatujete z písničky :-), výslovnost už znáte, tak opakujete nahlas I drive a car.  Víte, o čem mluvíte – svých 7% už máte. Zbylých 93% pozornosti obsadí zapojení vašeho těla do řízení, vyslovování, slyšíte, co říkáte, vidíte interier vozu a slyšíte motor, vidíte a slyšíte dopravní situaci, cítíte spaliny aut před vámi, vnímáte odstředivé síly v zatáčkách, nerovnosti vozovky, sílu motoru, povrch volantu a řadící páky, sílu a přesnost pedálů, záběr spojky, účinnost brzd…
  Fráze I drive a car  svým významem vyjmenovanou směs vjemů nepochybně zastřešuje. Stačí ji při řízení párkrát zopakovat a fráze se k oněm 93% neverbálních informací doslova přilepí!

Jako malé děti to běžně děláme, dokud nám někdo nezačne říkat jak se máme učit.

 

Vícejazyčná domácnost

Mluví-li rodiče doma každý jiným jazykem, naučí se jejich děti bez potíží dva rodné jazyky.

Na rozdíl od studenta je pro batole nové téměř všechno, s čím přijde do styku, včetně mateřského jazyka a neverbálních informací. Celkový příjem dat je v tomto věku nesrovnatelně vyšší. Přesto probíhá učení samovolně, přirozenou dětskou zvídavostí. Stačí, když je dítě ve společnosti rodiny, kde s ním všichni s láskou komunikují.

Učí se napodobováním např. gest, souvisejícího verbálního komentáře a postoje ostatních. Dochází k výše zmíněnému připojování vět, slov, důrazu… k emocím, postojům, mimice, tónu hlasu komunikujících členů rodiny, k činnostem, které provádějí, k prostředí a aktuální situaci. 

Nejprve pozorováním, potom mnohem účinněji napodobováním. Tedy zapojením vlastního těla do procesu, prostředí, okolností…

 

Jazykový pobyt v zahraničí

Student, je-li vystaven intenzivní komunikaci v kolektivu rodilých mluvčích (např. sám na stáži v zahraničí v cizojazyčném pracovním kolektivu, bez možnosti použít jiný jazyk, než jejich), je donucen „šponovat uši“. To je důležité, ale ještě důležitější jsou právě neverbální informace.

I on v této situaci bedlivě naslouchá, odezírá, sleduje činnost a podvědomě i neverbální informace. Nové fráze opakuje, včetně související činnosti nebo gestavše opět připojíbalíku neverbálních dat.

 

Důležitým faktorem je v obou případech dlouhodobá expozice ideálnímu výukovému prostředí.

Batole i student mají od koho naposlouchat jazyknavnímat související data. Celý den sledují, poslouchají – napodobují a získávají zpětnou vazbu.

 

Pro efektivní osvojení jazyka (plynulé konverzace) potřebujeme:

 • Vnímat současně s jazykem co nejširší záběr souvisejících neverbálních dat. Ideál je tedy skutečná reálná činnost mluvčího doprovázená komentářem, gestikulací, mimikou, emocemi – podobně jako v tomto videu pro domácí vzdělávání.
 • Pro vnímání těchto dat využít co nejvíce svých smyslů.
 • Opakovat reálnou činnost, komentář a vše ostatní, opět s využitím maxima svých smyslů a se zapojením celého těla.

 

Z toho plyne „objev “ 🙂

1. Pro malé děti je nejlepší vícejazyčná domácnost.

2. Pro děti ve věku ZŠ je ideální domácí vzdělávání.

2. Pro starší studenty cizojazyčné pracovní prostředí (rozuměj jazykově i fyzicky aktivní ) v zahraničí, bez možnosti používat rodný nebo jiný, osvojený jazyk (alespoň půl roku).

3. Nepřipadá-li pro Vás v úvahu ani jedno…

pomůže Vám Angličtina písní

1. Pomocí písní nabrat velkou zásobu frází a výrazů do dlouhodobé paměti, získat citlivý poslech a dobrou výslovnost díky naposlouchání mnoha interpretů a vysoké frekvenci vyslovování.

2. Naučené fráze a výrazy navázat na neverbální informace ve Vaší paměti a umožnit tím bleskovou vybavitelnost.

3. Plynule konverzovat v základní angličtině, aniž byste znali gramatiku. Lépe řečeno, právě díky tomu, že se jí učit nebudete!

 

I píseň poskytuje mozku neverbální data.

Proto je mnohem snadnější zapamatovat si píseň, než jen prostý text. Podstata je podobná. Melodie, rytmus, rým, příběh, emoce… to vše je kompatibilní pro naši paměť již celou lidskou historii. Mozek s využitím těchto dat snadno vytváří potřebná paměťová spojení a text se s tímto „vláčkem“ sveze.

Výhodou u písní je, že si můžete vybírat interprety – Británie, Amerika, ostatní nerodilí mluvčí. Navíc co interpret, to jiné podání. Díky tomu Vás při reálné konverzaci nepřekvapí odlišnosti.

Na učení angličtiny písní je skvělé, že náš mozek v určitém momentě převezme aktivitu v opakování písně a upevňuje paměťová spojení stále dokola, … odpadají domácí úkoly 🙂   Když už to nebudete chtít poslouchat, můžete jeho práci urychlit opakovaným zpíváním nahlas a zapojením těla – rytmus, gesta, emoce. Za dobrou práci Vás mozek odmění… spustí novou písničku 🙂

Další příjemnost, která se tu snoubí s užitečným, je nesrovnatelně vyšší frekvence vyslovování. Zatímco si stále užíváte svou oblíbenou píseň, zpíváte ji už třeba 45 x ! Díky tomu si zvyknete na provázanost mluvené angličtiny. Budete ji zřetelněji slyšet i plynuleji vyslovovat.
Když se Vám píseň ohraje, je čas na další.

Budete-li se stejnou frekvencí opakovat prostý text z učebnice, výsledný efekt bude mnohem menší a místo, abyste si to užívali, přemůže vás únava a znechucení. Mozek prostě nechce dělat neefektivní věci.

 

Jak na bleskovou vybavitelnost.

 Vybavitelnost výrazů a výslovnosti z naučených písní je sice snadná, ale na plynulou konverzaci nestačí. Podstatné je, že vám umožní opakovat věty, fráze v průběhu dne a připojovat je k již zmíněným neverbálním informacím souvisejících gest, činností, situací…

Toto propojení mluveného slova se související neverbální informací umožňuje následnou bleskovou vybavitelnost. Zejména zapojíme-li do záznamu naše tělo, gesta, mimiku (co nejvíce našich smyslů).

Vyzkoušejte si to hned. Najděte si nějaký anglický výraz, který vám nepřichází na jazyk automaticky a ke kterému lze připojit unikátní gesto. Například slovo maybe  můžou doprovázet zdvižená ramena, obočí a tázavý úsměv. Frázi we’re looking for… můžeme doprovodit hledáním prstem po mapě apod. Při provádění si dejte extra záležet na souhře zvuku slov a gesta, jako byste je chtěli k sobě přilepit. Opakujte procítěně 5x. Pro příště stačí náznak tohoto gestavýraz máte na jazyku 🙂

Tímto způsobem si můžete zautomatizovat spoustu anglických výrazů jen pomocí své vlastní řeči těla. Ta je totiž velitelem celého našeho projevu a mluvenému slovu předchází, nabízí se tedy jako bleskový podavač výrazů pro plynulou konverzaci.

Výrazům, ke kterým se gesta nepojí, pomůžeme jinými neverbálními informacemi. Podobně jako batole, když si bedlivě prohlíží a ochutnává všechno, na co přijde.

Ale nebojte se, pantofle ochutnávat nemusíte 🙂 Přezujte se do nich na stejném místě, stejně jako každý den a připojte komentář, Např.: Im taking off my shoes and taking on my slippers because the floor is cold.

Důležité je přesně vnímat, k čemu jednotlivé výrazy připojujete. Slovy I’m taking off my shoes  popisujete, co cítí vaše ruka, když drží botu, vaše pata a nárt cítí tlak a posun boty, potom uvolnění, když se bota zuje. Všechno to sledují oči, sluch zaznamená specifický zvuk…, čím více podrobností, tím lépe.

Tímto detailním soustředěním otevřete ve své dlouhodobé paměti složku zouvání. Kromě popsaných neverbálních informací je v ní i popis v mateřštině. Hlasitým komentářem sem připíšete další jazyk. Pro trvalé zapamatování stačí příležitostně záznam stejným způsobem „obtáhnout“.

Je možné, že si zpočátku frázi vybavíte jen při fyzickém provedení úkonu. Po několikerém „obtažení“ záznamu budete mít frázi na jazyku i při pouhé představě.

S rozšiřováním repertoáru se jednak zrychluje učení nových písní a také budete moci komentovat stále více reálných činností a situací.

Kdykoli zpíváte nebo mluvíte anglicky, zapojte do procesu co nejvíce své tělo. Ideálně zpívejte ve stoje, zdokonalující se gestikulaci zapojte jakmile je to možné.

Anglický komentář postupně rozšíříte na všechny činnosti a všechno kolem Vás.

Například jedete krokem po ucpané dálnici, tak spustíte nahlas komentář aktuální situace:

I’m going down the jammed highway, in front of a silver Mercedes and behind a truck. The truck is carrying pigs. They are probably hungry, because they squeals horribly. I closed the window and the ventilation too late and I must clog my nose now.

Pokud to ještě nedáte, prostě si zpívejte nahlas co jste se naučili.

Začněte samozřejmě od jednodušších písní, případně těch, které už částečně znáte. Vybírejte si písně tak, aby Vám to přinášelo radost. Díky tomu se budete k písním vracet, opakovat a rozšiřovat repertoár.

 

 

Sumár – Angličtina písní Vám umožní:

1. Pomocí písní nabrat velkou zásobu frází a výrazů do dlouhodobé paměti, získat citlivý poslech a dobrou výslovnost díky naposlouchání mnoha interpretů a vysoké frekvenci vyslovování.

2. Naučené fráze a výrazy navázat na neverbální informace ve Vaší paměti a umožnit tím bleskovou vybavitelnost.

3. Plynule konverzovat v základní angličtině, aniž byste znali gramatiku. Lépe řečeno, právě díky tomu, že se jí učit nebudete!

 

Typ na závěr –

Potřebujete-li znát podrobně gramatiku angličtiny (např. kvůli zkouškám), učte se jí až potom, co zvládnete plynulou konverzaci! Proč?

Trénováním poslechu a mluvení se naučíte spontánní, automatické vyjadřování, stejně jako u rodného jazyka (myslíte jen na to, o čem je řeč).

Pokud do procesu učení zařadíte gramatiku, naučíte se systém vyjadřování, při kterém budete neustále přemýšlet nad správným tvarem, časem, atd. Spontánně z Vás nevypadne nic.

Podobně jako „geniální“ batole, které místo neustálých pokusů chodit, našprtá 600 svalů v lidském těle, aby mohlo při chůzi kontrolovat, který z nich, jakou silou a v jakém čase, zapojit…

Komentáře

Přidat komentář