5 pravidel plynulé angličtiny, která musíte znát!

1. Neučte se gramatiku

Toto pravidlo může mnohým studentům angličtiny znít divně, ale je to jedno z nejdůležitějších pravidel. Jestliže chcete skládat zkoušky z gramatiky, pak vám nic jiného nezbude. Avšak chcete-li mluvit plynule anglicky, měli byste se učit anglicky bez učení se gramatiky.

Studium gramatiky vás bude pouze zdržovat a mást. Během tvoření vět budete přemýšlet nad pravidly, namísto abyste přirozeně říkali věty jako rodilý mluvčí. Pamatujte, že jen malá část anglicky mluvících zná více než 20% všech gramatických pravidel. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že mnoho studentů angličtiny jako druhého jazyka zná gramatiku lépe než rodilí mluvčí. Já jsem rodilý mluvčí, se specializací na anglickou literaturu a učím angličtinu více než 10 let. Avšak mnoho mých studentů zná více detailů z anglické gramatiky než znám já. Já mohu jednoduše vyhledat definici a aplikovat ji, ale neznám ji zpaměti.

Často dávám dotazy z anglické gramatiky svým kamarádům, kteří jsou rodilými mluvčími a jen pár z nich zná správnou odpověď. Ale mluví plynule anglicky, umí číst, mluvit, poslouchat a efektivně komunikovat.

Chcete být schopni recitovat definici způsobového slovesa nebo chcete mluvit plynule anglicky?

 

2. Učte se fráze

Mnoho studentů se učí ze slovníku a snaží se složit mnoho slov do správné věty. Udivuje mě, kolik slov někteří z mých studentů znají, ale nedokážou vytvořit správnou větu. Za což může fakt, že se neučili fráze. Když se děti učí jazyk, učí se slovíčka i fráze dohromady. Podobně i vy se musíte učit fráze.

I když znáte 1000 slov, nemusíte být schopni říct jedinou správnou větu. Ale jestliže znáte 1 frázi, můžete vytvořit stovky správných vět. Když budete znát 100 frází, budete překvapeni, kolik správných vět budete moci říct. Konečně, jestliže budete znát pouze 1000 frází, už budete mluvit skoro plynule anglicky.

 

3. Nepřekládejte

Když chcete vytvořit anglickou větu, nepřekládejte slova z českého jazyka. Pořadí slov je pravděpodobně úplně jiné, jen se tím zpomalíte a budete dělat chyby. Místo toho se učte fráze a věty tak, že nebudete muset přemýšlet nad každým slovem, které říkáte. Mělo by to být automatické.

Další problém v překládání je ten, že se budete snažit uplatnit gramatická pravidla, která jste se již naučili. Překládání a přemýšlení o gramatice při tvorbě anglických vět je nesprávné a je třeba se ho vyvarovat.

 

4. Procvičujte poslech a mluvení nebo zpěv!

Jedinou podmínkou, jak mluvit plynule anglicky, je poslech a mluvení. Pro miminka a děti je normální nejprve mluvit, pak teprve začít číst a pak začít psát. Takže přirozené pořadí činností je poslech, mluvení, čtení a pak psaní.

Přesto školy napříč světem učí nejprve číst, pak psát, pak poslouchat a nakonec mluvit. Hlavním důvodem je to, že musíte číst a rozumět materiálům, ze kterých studujete.
Naštěstí tento postup učení není jediný, učte se přirozeně, základ je poslouchat a napodobovat. Jako malé děti. (poznámka anglictinapisni.cz)

Abyste mluvili plynule anglicky, musíte procvičovat mluvení. Nepřestávejte s poslechem, ale když se učíte, nezůstávejte pouze u poslechu. Vyslovením nahlas procvičujte učivo, které posloucháte. Vyslovování nahlas opakujte do té doby, než to vaše ústa a hlava budou dělat bez jakékoliv námahy. Pak budete schopni mluvit plynule anglicky.

 

5. Ponořte se, obklopte se angličtinou

To, jak jste schopni mluvit cizím jazykem, nezávisí na vaší chytrosti. Kdokoliv se může učit jakýkoliv jazyk, což je ve světě prověřený fakt. Každý mluví alespoň jedním jazykem. Ať jste inteligentní nebo ne, umíte mluvit alespoň jedním jazykem.

Toho jste dosáhli obklopeni jazykem po celou dobu. Ve svém prostředí slyšíte rodný jazyk a mluvíte s ním neustále. Mnoho lidí, kteří hovoří dobře anglicky, studovalo na anglicky mluvících školách. Oni nemluví anglicky proto, že chodili do anglických škol, ale proto, že byli neustále obklopeni anglicky mluvícími lidmi.

Stejně tak někteří lidé, i když studují v zahraničí, se naučí velmi málo. Je to tím, že sice navštěvují výuku v angličtině, ale pak si najdou kamarády krajany a s obklopením angličtinou je konec.

Abyste mluvili plynule anglicky, nemusíte nikam jezdit. Musíte se jen angličtinou obklopit. Můžete si třeba stanovit pravidlo, že s kamarády budete mluvit jen anglicky. Také můžete s sebou nosit iPod a poslouchat anglické věty nebo vybrané písně. Jak vidíte, svých výsledků můžete dosáhnout, aniž byste změnili prostředí, které vás obklopuje. Ponořte se do angličtiny a učení vám půjde několikanásobně rychleji.

Tento článek je převzat z cz.talkenglish.com

Komentáře

Přidat komentář